Творчество Бернини

Видеолекция о творчество Джованни Лоренцо Бернини и эпохе барокко.

Творчество Бернини
Джованни Бернини